Quality matters.

Senza.pl Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 28/22
25-301 Kielce
Poland

Contact:
Michael jko
matenza.pl
+4830 3

NIP 6572617354, REGON 592895890, KRS 215991
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50.000 zł w całości opłacony